Міністерство освіти та науки України
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Факультет інформаційних технологій

Кафедра вищої та прикладної математики

Навчально-методична робота кафедри

На кафедрі вищої та прикладної математики активно ведеться навчально-методична робота за наступними напрямками:
 • Розробка і створення тестуючих і навчальних комп’ютерних програм;
 • Подальший розвиток модульної рейтингової системи, пристосованої до болонського процесу;
 • Створення банку відео-лекцій;
 • На кафедрі розроблена система дистанційного навчання з курсу «Вища математика» в програмній оболонці «MOODLE»;
 • На кафедрі проводиться робота з обдарованою студентською молоддю (студентські олімпіади і науково-дослідницька робота) і школярами міста (робота з обдарованими учнями в рамках школи «Юний математик» та Малої академії наук);
 • Виконуються держбюджетні дослідження по науковій та методичній роботі, результати яких доповідаються на наукових та методичних конференціях різних рівнів і публікуються у вітчизняних періодичних виданнях;
 • На кафедрі функціонує навчально-методичний і науковий семінари, на яких обговорюються всі напрями методичної і наукової роботи;

Наукові напрямки роботи кафедри

Зараз на кафедрі працюють 14 викладачів, з них 1 доктор наук і 8 кандидатів наук. На кафедрі були підготовлені і захищені 3 докторських дисертації (Сударєв В.П., Коляда Ю.Є. і Холькін О.М.), а також 20 кандидатських дисертацій. В даний час над докторською дисертацією працює доцент кафедри Буланчук Г.Г. Викладачі кафедри активно приймають участь у наукових семінарах, конференціях та симпозіумах, публікують наукові праці у провідних наукових виданнях.
На кафедрі сформовані наступні наукові напрямки:
 • диференціальні рівняння і функціональний аналіз – професор Холькін О.М.;
 • гідродинаміка вихрових течій – доцент Буланчук Г.Г.;
 • механіка пружних деформівних тіл – доцент Лупаренко О.В.;
 • методика викладання математики – доцент Калініна І.М.;
 • моделювання в’язких течій – Остапенко А.О.;
 • математичне моделювання транспортних систем з використанням методів штучного інтелекту – старший викладач Кіркіна Т.Ю.;
science-1
science-2
science-3

Співробітництво

Кафедра вищої та прикладної математики співпрацює з іншими учбовими закладами України, Західної Європи, IT компаніями та Центром розвитку стартапів 1991 Маріуполь.
science-1
science-2
science-3