Міністерство освіти та науки України
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Факультет інформаційних технологій

Кафедра вищої та прикладної математики

Каталог вибіркових дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента на 2023-2024 навчальний рік
Спеціальність 014(04) Середня освіта (Математика)
Освітня програма «Математика».