Міністерство освіти та науки України
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Факультет інформаційних технологій

Кафедра вищої та прикладної математики

Каталог вибіркових дисциплін

Дисципліни вільного вибору студента магістра на 2023-2024 навчальний рік
Спеціальність 113 ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА
Освітня програма «Комп’ютерне моделювання».