Міністерство освіти та науки України
ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет"
Факультет інформаційних технологій

Кафедра вищої та прикладної математики

Logotype

Кафедра вищої та прикладної математики ДВНЗ «ПДТУ» проводить підготовку фахівців за спеціальностями:

Шановні абітурієнти, пропонуємо Вам ознайомитися з ОП «Комп’ютерне моделювання» спеціальності 113 Прикладна математика освітньо-кваліфікаційного рівня — бакалавр

Шановні абітурієнти, пропонуємо Вам ознайомитися з ОП «Комп’ютерне моделювання» спеціальності 113 Прикладна математика освітньо-кваліфікаційного рівня — магістр

Шановні абітурієнти, пропонуємо Вам ознайомитися з ОП «Математика» спеціальності 014(04) Середня освіта (Математика)

113 Прикладна математика

Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки та техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій. Розрахунки реальних процесів базуються на складних математичних методах, які є об’єктом вивчення фахівців з прикладної математики. Це зумовлює потребу у підготовці фахівців з прикладної математики за ОП «Комп’ютерне моделювання».
IT-технології
 • Мови програмування C++, C#
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Web-технології HTML5/CSS3/JS
 • Бази даних, SQL
 • Бази знань, Prolog
 • Комп’ютені мережі
 • Системне програмування
+
Аналітика
 • Теорія систем та системний аналіз
 • Аналіз даних
 • Штучний інтелект
 • Excel + програмування VBA
 • Прикладні пакети Matlab, Wolfram matematika, Mathcad
 • Математична статистика та методи оптимізації
+
Моделювання
 • Імітаційне AnyLogic + Java
 • Математичне моделювання
 • Комп’ютерне 3DsMax, Blender
 • Мультифізичне Comsol Multiphysics
 • Спеціалізовані пакети обробки мультимедіа
 • Photoshop

014(04) Середня освіта (Математика)

Держава має широку мережу шкільних закладів: загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, навчально-виховні комплекси, де навчається багато дітей, серед них є ті, хто цікавиться математикою. Однак у школах відчувається дефіцит учителів математики та інформатики, тому випускники за спеціальністю 014(04) Середня освіта (Математика) обов’язково знайдуть своє місце на ринку праці. В освітній програмі приділяється велика увага сучасним комп’ютерним технологіям навчання.

Традиційні та сучасні професії в освіті

VM-profesions VM-modern-profesions
Щорічно кафедрою проводяться наукові конференції та круглі столи за участю роботодавців з проблем професійної освіти майбутніх фахівців. Кафедрою постійно проводиться моніторинг ринку праці стосовно попиту на фахівців вказаних спеціальностей та вимог до їх підготовки.
ОП «Комп’ютерне моделювання» та ОП «Математика» передбачають формування загальних компетентностей, що є складовими соціальних навичок (softskills). Під час навчання при викладанні перевага надається евристичним методам навчання, які дозволяють формувати вміння стратегічного характеру (здобувати нові знання, критично переоцінювати ситуацію, здійснювати аналіз та самоаналіз, оцінювати способи та методи своєї діяльності з точки зору ефективності та доцільності, оцінювати якість результатів). Методи, обрані викладачами, сприяють формуванню вміння працювати в команді, комунікабельності, формуванню лідерських якостей студентів, усвідомленню своєї ролі в команді та відповідальності за колективний результат.

Приходьте до нас!

PSTU

Ми працюємо на базі НТУ «Дніпровська політехніка» за адресою м. Дніпро, пр. Яворницького 19, каб. 28

З будь-якими питаннями звертайтесь:
 • в.о. завідувач кафедри, доцент Буланчук Галина Григорівна, тел.: 098-201-83-08;
 • в особистих повідомленнях у соціальних мережах: Телеграм Вайбер.
 • тел. приймальної комісії: (068) 157-07-11 (з 9.00 до 16.00);